NOVÝ   VÝZNAM   DOPRAVNÍCH    ZNAČEK
     Jel jsem na svém Když jsem uviděl    Nebyla zcela     Po několika
    motocyklu     ležící ženu      připravena       kličkách
rozdali jsme si to  Napřed unožila a potom i druhou   Vložil jsem ho
       dokola     jednu nohu
  Pochválila mě        a váhu Po spoustě přírazů bez zastavení
    za velikost       tam a zpět
zkusili jsme různé      a rychlosti Když jsme dosáhli ona zařvala: "STOP"
       polohy  bodu, ze kterého
  není cesta zpět
a řekla, že nebere   moje vzrušení o 9 měsíců později Byl jsem otcem
       pilulky        opadlo zavolala z nemocnice
Můj život se zhroutil    Nyní makám       jako vůl  a chodím pěšky