VYHLÁŠKA
ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. ledna 2001
o dodatku k Zákoníku práce platného od 1.1.2001


Ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věci stanoví:


§ 1 Všeobecně


(1) Práce má být odpočinkem a proto jakékoli přepracování je nepřípustné. Bude-li zaměstnanec přistižen, že se při práci potí, bude okamžitě propuštěn.
(2) Minimální mzda za hodinu strávenou v práci je 95,- Kč.


§2 Začátek pracovní doby


(1) Začátek pracovní doby si urči každý zaměstnanec sám. Před začátkem práce se podává občerstvení.
(2) Při práci je dovolené si zpívat, přičemž ostatní zaměstnanci jsou povinni práci přerušit a přidat se ke zpívajícímu. Zaměstnavatel je povinný obstarat hudbu.
(3) Když zaměstnanec při práci usne, ostat
ní musí v tichosti opustit pracoviště a do konce pracovní doby mají volno.
(4) V nepřítomnosti vedoucího mají pracovníci volnou zábavu.
(5) Každý zaměstnanec si musí do práce nosit noviny nebo časopisy, protože vzdělávat se je jeho povinnost.


§ 3 Nemocné dítě


(1) Rodič, který se stará o nemocné dítě má neomezené volno až do úplného uzdravení dítěte včetně lázeňské péče.
(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit rodiči starajícímu se o nemocné dítě zdarma oběd. Rovněž je povinen vyslat babičku na hlídání dítěte, aby si rodič v klidu nakoupil. Nesežene-li babičku, jde nejbližší nadřízený.


§ 4 Polední přestávka


(1) V době od 12 do 15 hod. je polední přestávka. Jestliže si pracovník potřebuje něco zařídit, je povinen to udělat během pracovní doby. Během poledními přestávky, rovněž po skončeni pracovní doby a zejména během dovolené je zakázáno vyřizování soukromých záležitostí, protože se staráme o zdraví našich pracujících.


§5 Dovolená


(1) Pracovník má nárok na 30 dní placené dovolené v létě a 25 dní placené dovolené v zimě.
(2) Při odjezdu na dovolenou dostává pracovník kapesné ve výši 3 měsíčních platů v měně státu, kde tráví dovolenou.


§ 6 Návštěvy


(1)Jestliže za pracovnicí přijde pánská návštěva, nesmí být pár rušený. Za tím účelem je zaměstnavatel povinen zřídit zvláštní místnost s občerstvením. Pracovnice, které tímto způsobem stráví část pracovní doby, mají nárok na náhradní volno.

§ 7 Občerstvení


(1) V 16 hod. se podává občerstvení, jako např. obložené chlebíčky, káva, víno, likéry, pivo a ovoce dle přání.

§ 8 Ukončeni pracovní doby


(1) V 17 hod je slavnostní odchod z práce. Hraje hudba a vedoucí pracovník podniku se s každým pracovníkem rozloučí podáním ruky a poděkováním za odvedenou práti.
(2) Vrátný každému prohledá tašku. Jestliže pracovník nemá nic ukradeno, vrátí ho, aby si něco vzal. Starším a těhotným ženám rovněž tak vedoucím pracovníkům se ukradené věci odváží služebním vozidlem.


§ 9 Dodatky


(1) Jestliže se pracovníkovi zdá o práci, má nárok na noční příplatek. (2) V případě svatby pracovníka jsou v podniku dva dny pracovního volna. V případě svatby vedoucího pracovníka je to týden pracovního volna.§ 10 Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. února 2001.