PROČ  JSEM  UNAVENÝ.

 

 

Populace  této  země  je  10  milionů  lidi,

5  milionů  je   v důchodu,  tak  zbude  5  milionů  na  práci,

2  miliony  jsou  ve  školách  ,  to  znamená,  že  3  miliony  pracují,

1  milion  je  ve  vládě,  policii  a  na  okresech,

1  milion  je  nezaměstnaný,  to  znamená,  že  na  práci  zbývá

1  milion

620  tisíc  je  v nemocnicích  nebo  nemocných,

379 998  je  ve  vězení.

Tak  zbývají  jenom  2  lidi  na  práci.

Ty   a     !!!

A protože  ty  sedíš  na  prdeli  a  čteš  tento  list,  není  divu,

Že jsem  tak  strašně  unavený.